DORUČENÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží zasílám prostřednictvím České pošty,společností GEIS nebo si ho můžete vyzvednout osobně na kontaktní adrese.

Poštovné již od 27,- Kč

(více v doprava a platba)


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-shopu www.barevnysvetprize.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.barevnysvetprize.cz provozovaný firmou Elena Kuflová IČ 03702499, Na Strážnici 285, Dolní Lhota 747 66 registrovaného pod značkou S-SMO/011141/15/ŽÚ ze dne 12. 01. 2015 živnostenského úřadu Magistrát města Ostravy.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (viz. Výše)

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávky kupujícího, vytvořené prostřednictvím internetového obchodu www.barevnysvetprize.cz, jsou považovány za závazné.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

 

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující provedením objednávky stvrzuje svůj souhlas s využitím osobních údajů v rámci obchodní činnosti firmy Elena Kuflová, která provozuje internetový obchod www.barevnysvetprize.cz na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a textu o ochraně osobních údajů.

 

Objednávkový formulář, který vyplňuje kupující a který obsahuje informace zejména o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu),
  • způsobu úhrady ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

 

je návrhem kupní smlouvy.

 

Po odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu je kupujícímu zaslán automatický e-mail s rekapitulací objednávky.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí (akceptací) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.

 

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.

 

Zboží se stává majetkem kupujícího po zaplacení celé kupní ceny jeho převzetím.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Při nepřevzetí zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu. Tato situace se bere jako porušení kupní smlouvy.

 

Zákazník má možnost stornovat objednávku e-mailem na adrese kuflova.e@centrum.cz nebo telefonicky na tel.: 724 067 957 neprodleně po odeslání objednávky a zjištění nesrovnalosti v objednávce (prosím uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě nemožnosti dodání zboží z důvodu vyprodání zboží výrobcem.

 

 

3. CENA

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.barevnysvetprize.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Uvedené ceny na e-shopu jsou včetně DPH.

 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platit lze osobně při osobním odběru, dále dobírkou, nebo bankovním převodem u zásilek odesílaných prostřednictvím České pošty. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na kuflova.e@centrum.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky.

Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2500726851/2010,vedený u společnosti FioBanka

 

K ceně zboží bude připočten poplatek za balné 4,- a poštovné

* uvedené ceny jsou včetně DPH

V případě,že byla zvolena špatná výše poštovného,prodávající si vyhrazuje právo upravit poštovné tak,aby odpovídalo parametrům zásilky a kupující je povinnen toto akceptovat.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 1 000,- Kč nebude poštovné účtováno (platí pouze pro doručení zásilky v rámci České republiky).

 

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 

5. PODMÍNKY DODÁNÍ

Osobní odběr-je možný po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Dodání prostřednictvím České pošty,přepravní společností GEIS -zboží na dobírku bude odesláno do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud zvolíte platbu předem, zásilka bude odeslána nejpozději druhý pracovní den po připsání platby.

Samozřejmě se budeme snažit dodat zboží co nejrychleji.

 

Zboží, které je skladem, expedice do 2 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 1 do 2 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Zboží bude doručováno kupujícímu dopravcem Česká pošta,Geis pouze v České republice.

 

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci!!! V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít!!! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Nevyzvednutí dobírky-zasláním objednávky s námi uzavíráte Kupní smlouvu, která je pro obě strany závazná. My se zavazujeme zboží zaslat, Vy se zavazujete zboží převzít a zaplatit. Pokud si zákazník zásilku nepřevezme,porušuje kupní smlouvu a odpovídá za škodu, která nám tímto vznikne. Je povinen uhradit náklady vynaložené na zaslání zboží.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – VRÁCENÍ ČI VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Dle přání může kupující požadovat výměnu za jiné zboží nebo jej vrátit a nechat si své peníze zaslat zpět (určující je datum odeslání zboží zpět).

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny či na adresu elektronické pošty prodávajícího kuflova.e@centrum.cz.

 

Vrácené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo zasláno zákazníkovi s kompletními doklady (dokumentací se všemi součástmi zboží jako visačky, štítky apod.) jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude zasláno zpět.

Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku za zboží způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.  Spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. Spotřebitel může rovněž své odstoupení od smlouvy vzít zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či právo na vrácení pouze poměrné částky peněz z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu nese zákazník.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy zcela nebo částečně snížením objednávky v případě, že objednané zboží již není dostupné, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. Prodávající je povinen před odstoupením smlouvy informovat neprodleně kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Chápeme, že vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka.

 

Postup uplatnění reklamace

Zboží objednávejte v dostatečném množství. Při následném přiobjednání je možné, že výrobce nebude mít již skladem původní číslo příze a u nově vyrobené příze může dojít k barevným odchylkám. Pouze při jednom nákupu máte zaručeno, že dostanete přízi stejné barvící zálože.

 

Reklamaci lze uplatnit na adrese Elena Kuflová, Na Strážnici 285, Dolní Lhota 747 66

 

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, předložením dokladu o nákupu, případně doložit zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

 

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží – telefonicky nebo e-mailem.

 

V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zasláno nové zboží nebo vrácena kupní cena zasláním částky na bankovní účet (Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!). Bude tak učiněno do 14 dnů po posouzení reklamace.

 

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka max. 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje přímo u prodejce.

 

Podmínky záruky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení oprávněné osoby) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

 

V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Objednáním zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

V Dolní Lhotě dne       17.2. 2015

MWVmO